Tung dag för RUF

Livet är en fest, sjöng Nationalteatern. Livet är pest, sjunger Romelanda UF. Det efter förlust i den så viktiga mittenkampen…