170408 Publik under en kvalmatch till SHE mellan Kungälv och Skara den 8 april 2017 i Kungälv. Foto: Michael Erichsen

KHK skjuter upp beslut om medlemsavgift

Styrelsen var redo att höja avgiften i Kungälvs handbollsklubb, men det var inte medlemmarna. Istället utlystes en extrastämma om sex veckor.

Det blev inget beslut om höjda medlemsavgifter för Kungälvs handbollsklubb. Många av de 50-tal medlemmar som dök upp på årsmötet tyckte inte att frågan var tillräckligt utredd och därför har en extrastämma sats till om sex veckor.

– Jag har den största respekten för föreningsdemokratin, vi ska inte övertrumfa och försöka tvinga igenom ett beslut, säger styrelsemedlem Anders Holmensköld.

Enligt medlemmar som deltog i mötet var de flesta överens om att medlemsavgiften behöver förändras, men att det var svårt att komma fram till med hur många kronor.

Enligt Anders Holmensköld var det var otydligheten i förslaget och saknaden av eventuella konsekvenser och alternativ som gjorde att förslaget inte kunde röstas igenom. Det betyder att någon exakt siffra för hur mycket avgiften ska höjas inte kan ges.

– Vi fick lyssna av hur stämningen var. Det är viktigt nu att folk skapar sig en syn på hur klubbens förutsättningar ser ut. Jag är säker på att vi får ett välgrundat beslut om sex veckor, säger Anders Holmensköld.

Under årsmötet valdes även den nya styrelsen som tar över eftersom de föregående styrelsemedlemmarna avsagt sig sina uppdrag. Mikael Bengtsson blev vald till ny ordförande och tar Anders Holmenskölds plats. Anders sa först att han skulle lämna styrelsen helt, någon som han inte gjorde då han är kvar som ledamot.

– Det blir en del överlämningar som måste göras bra och i och med att vi har ett rätt så bekymmersamt läge kändes det bättre att stanna kvar, säger han.

Anton Wiklund

redaktion@kungalvsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar