Idrotten får högre hyra – ”Nej, nu räcker det”

Kommunen vill höja hyran för idrottshallarna. Föreningarna får räkna med en ökning av hallhyran på mellan 11 och 12,5 procent….