I Fontin fightas på foten och handens väg

Gemensam träning för alla och alla inriktningar. Det är Monica Aaslands idé om taekwond-do. Taekwon-do i Kungälv var i många…