”Det var en engångsföreteelse”

– Det var en engångsföreteelse och nästa gång som vi ska lägga asfalt kommer vi förvarna arbetsledaren för bandybanan.

Det säger Trafikverkets projektledare efter onsdagens asfaltsregn ner på bandybanan.

Trafikverkets projektledare Andreas Hellström beklagar att det flög ner damm på bandybanan under onsdagskvällen och säger att det var något som hände just vid detta enskilda tillfälle och att det sannolikt inte kommer hända igen.

– Under kvällen lade vi ny asfalt för att förbättra framkomligheten för trafikanterna på bron. Det måste ha varit damm därifrån som landade på bandybanan, säger Andreas Hellström.

Trafikverkets leverantör fräste bort 30 millimeter asfalt och lade på ett nytt lager asfalt. Det var den bortfrästa asfalten som ska ha regnat ner över bandybanan.

– Utgångspunkten är att vi behövde förbättra asfalten på bron. Normalt sett gör vi annars asfaltsarbeten under sommartid. Men nu var det lite akut med det här, berättar Andreas Hellström.

Hellström säger också att projektet kommer att ta kontakt med arbetsledaren för bandybanan nästa gång som det eventuellt blir aktuellt med asfaltsarbeten på bron. Något som alltså inte finns inplanerat nu.

Helle Lyrstrand Larssen