Bahta tar strid mot avstängningsbeslutet

Riksidrottsnämndens beslut om avstängning bör ogiltigförklaras, alternativt upphävas. Det skriver friidrottaren Meraf Bahtas ombud i en 21 sidor lång klandertalan…