Bahta nekas prövning av HD

Kodelöparen Meraf Bahta ville ha upprättelse efter Riksidrottsnämndens beslut om dopningsavstängning. Men Högsta domstolen väljer att inte ta upp fallet….