Ytterbys entré ska bli ett ”läckert område”

Bort med återvinningen och den stora parkeringsplatsen och in med bostäder och en fin byggnad avsedd för kommersiella verksamheter. Om…