Villainbrott och sexbrott minskar i Kungälv

I Brottsförebyggande rådets preliminära statistik över anmälda brott 2018 framgår att både villainbrotten och sexbrotten är färre i Kungälv än…