Vill skapa ännu ett villaområde i Ullstorp

Kommunala bolaget Bokab vill ta ännu ett område i Ullstorp i anspråk för nya stora villatomter. – Det finns ett…