Vildsvinen förstör värdefull odlingsmark

Vildsvin som bökar sönder grödor är ett stort problem för jordbruket. Några som känner oro för framtiden är unga lantbrukare…