Vikariesituationen i förskolan allt sämre

De ansökningar om vikarier till förskolan som inte kan tillgodoses har ökat i år. Toppen var i februari då 34…