”Vi behöver fundera över förskolornas tillgänglighet”

Alla förskolebarn som sover ute ska ha ständig tillsyn, säger Monica Carhult Karlsson, verksamhetschef inom förskolan. – Vi behöver säkerställa…