Verksamhetschefen: Det är väldigt sårbart

Jacob Wulfsberg, verksamhetschef för geriatriken på Kungälvs sjukhus är bekymrad över situationen på avdelning fem och medger att de anställa…