Värsta trängseln över på Fågelcentralen

Fullt upp har Fågelcentralen fortfarande, men nu är det inte längre stopp för inlämning av nya fåglar. Den ideella organisationen…