Varför vaknar du på morgonen?

Ibland hör man ord som träffar precis rätt. Ord som var för sig är tämligen meningslösa, men som i rätt…