Varannan plats på avdelningen stängd

Hälften av vårdplatserna på Kungälvs sjukhus avdelning 5 står tomma på grund av personalbrist. Personalomsättningen är hög och många söker sig till arbetsgivare som betalar bättre.


Avdelning 5, geriatrisk rehab, har 25 vårdplatser men bara tolv av dem är öppna. KP har träffat de anställda som är mycket bekymrade över situationen.

– Vi har förlorat mycket personal som gått till kommunala tjänster. Där tjänar de 5 – 6 000 kronor mer i månaden, har bättre arbetstider och jobbet är oftast inte lika tungt som hos oss eftersom de tar över våra patienter när de skrivs ut från sjukhuset. Då är de inte är lika vårdkrävande. Flera av de nya vi rekryterat orkar inte, varken psykiskt eller fysiskt, och det gör inte vi som är kvar heller, säger en sjuksköterska på avdelningen.

Personalgruppen vittnar om ständiga förfrågningar om att jobba extrapass och om arbetsdagar som kan sträcka sig från klockan 07 till 22.

Vårdar gamla och sjuka

– Man klarar av att jobba så under en period, men inte alltid. Just idag har vi 17 patienter, varav fem är överbeläggningar och bemanningen är anpassad för tolv. Och då talar vi om mycket vårdkrävande patienter, ofta väldig gamla och svårt sjuka.

Avdelning 5 försöker ständigt rekrytera ny personal, både sjuksköterskor och undersköterskor, men det kommer få, eller inga svar på annonserna.


– Vi har egentligen ingenting att locka med och därför väljer folk andra arbetsgivare. Vi har en introduktion med mentorskap som fungerat bra, men eftersom personalomsättningen är så hög så hinner vi inte med. Dessutom känns det hopplöst när nyutexaminerade sjuksköterskor kommer in på samma lön som sin mentor som har flera år i yrket.

Har påtalat problemen

De anställda på avdelning 5 betonar att de inte är ensamma om sina problem.

Många avdelningar på sjukhuset har personalbrist, alla håller hårt i den personal man har och samarbetet mellan avdelningarna blir lidande.

– Alla har överbeläggningar och vi kan inte låna personal av varandra ens vid akuta tillfällen. Vi har påtalat problemen för sjukhusledningen, och varje gång får vi svaret att det är bedrövligt men att de inte kan göra något. Ledningen kanske gör vad de kan, men man får känslan av att de inte ens vet hur illa det är, för då hade de förhoppningsvis vidtagit åtgärder, säger en annan av sjuksköterskorna ur personalgruppen.

Anna Hedlund

redaktion@kungalvsposten.se

Läs mer:

Verksamhetschefen: Det är väldigt sårbart


http://kungalvsposten.se/debatt/hjalp-oss-vi-sjunker/