VA-faktura till tingsrätten

En faktura för VA-anslutning i Tjuvkil blir en fråga för tingsrätten. – Ska jag betala 100 000 kronor mer än…