Ungas åsikter lyfts fram i undersökning

Nästa vecka drar höstens ungdomsundersökning Lupp igång. Där får ungdomarna möjlighet att göra sina röster hörda och påverka politiken på…