Tufft för boende inom LSS i pandemins spår

Sedan 11 mars råder besöksförbud på kommunens LSS-boenden – ett förbud som blir allt svårare att hantera för de boende…