Trasig dator kan bli dyr

En tre år gammal skoldator for i golvet av misstag och familjen fick krav från Montessoriskolan Älvkullen på summan för en helt ny dator.

– Självklart ska vi bekosta reparationen, men det är inte rimligt att värdera datorn som om den vore ny, säger elevens pappa.

Hur skoldatorer värderas och hur mycket föräldrarna behöver betala om en dator tappas i golvet eller på annat sätt går sönder skiljer sig åt mellan skolor. Det vanliga är att elevernas vårdnadshavare genom ett avtal förbinder sig att stå betala reparationskostnaderna om datorn skadas genom oaktsamhet.

Understiger självrisken

Pappan, vars dotter gick ur nian på Montessoriskolan Älvkullen i våras, fick en faktura på 4 696 kronor för reparationen av dotterns dator av typen Lenovo Chromebook.

– Det är långt över vad en tre år gammal dator är värd, både försäkringsbolag och andra skolor jag pratat med skriver ner värdet på elevernas datorer med åren. Redan efter 1,5 år värderas en sådan dator till 1 500 kronor, vilket är normal självrisk och efter tre år värderar försäkringsbolagen en dator så lågt att det understiger självrisken rejält, säger pappan.

Ingen värdeminskning

Efter en diskussion sänkte skolan beloppet på räkningen till 3556 kronor, vilket är kostnaden för skolan att köpa en ny likadan dator.

– Jag undrar om föräldrar vars barn nu får ärva tre år gamla datorer inser att de måste betala över 3 000 kronor om datorn går sönder, och att det inte går att använda den hemförsäkring man normalt har, eftersom försäkringsbolagen jobbar enligt principen om värdeminskning, säger pappan.

Mikael Wintell är ordförande i stiftelsen Älvkullen som är skolans huvudman.

– Vårdnadshavarna har fått skriva på ett avtal där de förbinder sig att stå för reparationer till följd av oaktsamhet. Det handlar om att återställa datorn så att den blir hel och fungerande till nästa elev och fungerar som ett leasingavtal, man har datorn till låns och går den sönder får man betala vad det kostar att reparera. Våra datorer är anpassade till skolans IT-miljö och går inte att jämföra med en vanlig dator, den har ingen hårddisk som åldras och vi kan utan problem använda dem nya elever efter tre år, så att skriva ner värdet är inte aktuellt , säger Mikael Wintell.

Kommunen skriver ner

I Kungälvs kommuns skolor skrivs värdet på skoldatorerna för varje år, efter tre år är restvärdet nere på 2 000 kronor.

Även i kommunens skolor får elev och vårdnadshavare skriva på ett kontrakt när datorn lämnas ut. I kontraktet står att vårdnadshavaren kan bli ersättningsskyldig om datorn går sönder genom oaktsamhet.

– I varje sådant fall görs en bedömning i samråd med vårdnadshavaren för att försöka lösa ersättningsfrågan, men det blir inte hela inköpspriset på en tre år gammal dator. Nu har vi gått över till chromebook för högstadieeleverna i kommunen. De är lite billigare i inköp så eventuellt kommer restvärdet på dem att bli lägre, säger Anneli Holmén Hilding, utvecklingschef inom sektor bildning och lärande.

Anna Hedlund

anna.hedlund@kungalvsposten.se