Sara Strid cyklar ofta på den hårt trafikerade Marstrandsvägen. En cykelbana ska byggas innan 2020, men hon tror på det först när hon ser den. Foto: Niklas Ohlson

Trafikverket bygger cykelbana till Marstrand och Kode

Att cykla mellan Ytterby och Marstrand har alltid varit förenat med livsfara, men nu ska det bli ändring. Trafikverket planerar cykelbanor hela vägen mellan Ytterby och Marstrand. Också mellan Kareby Kode ska byggas cykelbana de närmaste åren.

Hösten 2018 ska cykelbanor börja byggas utmed Marstrandsvägen mellan Stället och Risby och mellan Kareby och Kode.

– Behovet är stort och cykelbanorna är väldigt efterfrågade, så nu bygger vi båda sträckorna parallellt, förhoppningsvis med start nästa höst, säger Oskar Manninen, biträdande projektledare på Trafikverket.

Marstrand 2020

När sträckan Stället-Risby är klar väntar nästa etapp, 3,4 kilometer mellan Vävra och Tjuvkil.

När kan man cykla på cykelbana hela vägen till Marstrand?

– Våren 2020 ska man kunna cykla ända till Marstrand, under förutsättning att det inte blir överklaganden och därmed förseningar.

Vad tycker de berörda om att cykelbanan dras över deras mark?

– De flesta ser positivt på det, men diskussioner pågår med dem som är berörda. Vi har varit ute och pratat med flertalet markägare och några undrar förstås hur det ska bli, men vi har en bra och öppen dialog och jag tycker att det känns lovande. Vi har tagit god tid på oss för samråd och man kan lämna synpunkter fram till 17:e augusti.

Cykelbanorna görs inte genom att bredda vägen, istället byggs separat 2,5 meter bred cykelbana med dike mellan vägbana och cykelbana.

– Målet är att det ska vara tre meter mellan vägkant och cykelbana, men på några platser får vi hitta andra lösningar, till exempel under bron vid Kode där E6 korsar gamla E6. Vi försöker hela tiden bygga med så liten påverkan som möjligt på naturvärden och för berörda markägare, säger Manninen.

Anna Hedlund

Relaterade artiklar
Fler artiklar