Risk för kö. Sträckan på väg 168 från lasarettkrysset till motet får begränsad framkomlighet fram till den 11 september.

Trafikstockning väntar i centrum

Natten till den 9 augusti stängs en del av Marstrandsvägen av helt. Trafikstoppet och omläggningen efteråt behövs för att komma vidare med nya Kungälvsmotet.

I takt med att Kongahälla växer fram byggs trafiklederna om i Kungälv för att undvika framtida köer. Nu är det dags för Marstrandsvägen som ska breddas på sträckan mellan infarten till Ica Maxi fram till lasaretts-krysset. Natten till den nionde augusti kommer vägen vara helt avstängd.

Därefter ska endast ett körfält i vardera riktning vara öppet under ytterligare fyra veckor.

– Det blir bökigt under en tid. Men det är nödvändigt, det går inte att jobba annars. Det är framförallt ur arbetsmiljösynpunkt vi gör den här avstängningen, för att undvika olyckor, säger Agne Mårtensson, projektledare på Kungälvs kommun.

Eftersom vägen är hårt belastad lär den begränsande framkomligheten återigen skapa irritation bland bilister under veckorna framöver. Sjukhusets ambulanser får till exempel åka via snusfabriken och Munkegärde, med risk för köer och längre framkörningstid som följd.

– Situationen är ju inte optimal, det är den ju inte. Men vi har lärt oss leva med det här trafikkaoset som är i Kungälv nu, säger Tommy Claesson, ambulanschef på Kungälvs sjukhus.

I en rapport från Trafikverket om Kongahällaområdet för två år sedan beräknades trafiken i Kungälv öka mest på E6 och Marstrandsvägen fram till år 2040.

Marstrandsvägen behöver breddas vid Kungälvsmotets anslutning.

– Det blir sex körfält på den aktuella sträckan, tre i vardera riktning och fyra västerut på en del av sträckan, säger Agne Mårtensson.

Mellan april och juni förra året uppstod samma situation på Marstrandsvägen, med begränsad framkomlighet och ett körfält i vardera riktning. Då fanns alternativet att ta Kongahällagatan över motorvägen, men den är fortfarande avstängd på grund av bygget av nya resecentrum och kommer vara det fram till oktober. Från och med 14 augusti till och med september kommer även Ytterbyvägen att vara avstängd för genomfart. Detta på grund av VA-saneringsarbete på Bäckgatan.

Agne Mårtensson tipsar om gamla E6 som alternativ för bilister som ska norrut.

– Åtminstone de första veckorna. Det är ofta då som det är extra kaosartat, innan man har hittat andra vägar att köra.

Christina Wagner

redaktion@kungalvsposten.se

Trafikomläggning

Gäller väg 168, sträckan strax väster om Gymnasiegatan till korsningen Uddevallavägen/Karebyvägen.

Trafiken är helt avstängd för trafik från klockan 20.00 den 8 augusti till klockan 07.00 den 9 augusti. Därefter råder begränsad framkomlighet med ett körfält vardera.

Från den 11 september beräknas ytterligare körfält öppnas igen. 

Relaterade artiklar
Fler artiklar