Arkivfoto

Trafikforskaren: ”För stort ego och för lite empati”

Ilskna bilister behöver acceptera att alla trafikanter har lika stor rätt att använda vägen. Att markera mot cyklister som är oskyddade i trafiken är ett klassiskt sätt att demonstrera makt, menar trafikforskaren Sonja Forward.

Människor som medvetet utsätter andra för fara i trafiken har ett bakomliggande problem. Det menar Sonja Forward, psykolog och forskare inom transportpsykologi på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

– Vissa bilister retar upp sig på alla som inte beter sig likadant som de själva i trafiken. Det kan gälla bilen framför som man tycker kör för sakta, någon som kommer igång lite sent vid ett trafikljus, en bilist som övningskör eller cyklister på vägen. De bilisterna är tack och lov inte så många, men tillräckligt många för att orsaka skada, säger Sonja Forward, som bland annat, forskar om aggressivitet hos trafikanter.

Läs mer: Cyklister på vägar väcker ilska

Efter att ha studerat hur cyklister och bilister beter sig i stadsmiljö menar hon att beteendet hos båda parter bottnar i en kamp om utrymmet på vägarna. Det är en meningslös kamp som varken bilister eller cyklister kan vinna.

– Blir det för mycket konfrontation kan det bli fråga om tvingade åtgärder. Det skulle till exempel kunna innebära att bilar inte blir tillåtna på vissa vägar, då kommer man ju ändå inte fram så fort som man vill. Om alla skulle köra bil så blir det ännu trängre på vägarna och längre köer istället. Så kan man också tänka som arg bilist.

Sonja Forward menar den frustration som tar sig uttryck i att man medvetet försöker skada andra, till exempel bromsa in hårt framför en cyklist, tyder på ett stort ego, brist på empati, stress och troligen också en bakomliggande problematik.

– Går det så långt att man försöker köra på någon, då har man ett problem som inte börjar där och då. En människa som gör så har något annat problem i sitt liv som de borde ta tag i, men om det känns för jobbigt låter de missnöjet gå ut över den som är svagare, i det här fallet en oskyddad cyklist. Det handlar också om oförmåga att sätta sig in i andras situation. En tanke på hur man själv skulle vilja bli behandlad om man var den som satt på cykeln vore bra i det läget, säger Sonja Forward.

Anna Hedlund

anna.hedlund@kungalvsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar