Torkan påverkade fågellivet i Tofta

En restaurering av ett befintligt dike vid Tofta kile har fått Kungälvsornitologerna att reagera. – Nu ligger bollen hos länsstyrelsen,…