Toleranselever på studieresa till Polen

Idag åker en grupp med elever från kommunens tre högstadieskolor på studieresa till Polen, för att på plats förstå att…