”Tilliten är så otroligt låg”

Kommunal i Kungälv befarar att tillvägagångssättet kring informationsmötena från kommunen bara bidrar till mer oro. Kommunstyrelsen följer upp verksamheten genom…