Tävling i att minska hushållsavfall

Kungälvs kommun deltar i årets upplaga av Minimeringsmästarna. En tävling där hushåll tävlar i att minska sina avfallsmängder.

Klarar du att minska ditt hushållsavfall med 50 procent? Det är vad deltagarna i tävlingen Minimeringsmästarna 2015 lyckades med. Tävlingen som koordineras av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) utmanar deltagande hushåll att under ett år minska sina avfallsmängder. De som deltar får till exempel i uppdrag att minska sitt avfall för bland annat matsvinn, textil och kemikalier. Exempel på utmaningar som förra årets deltagare ställdes inför var till exempel att baka bröd på rester och be om doggybag på restaurang. 

För första gången deltar även Kungälvs kommun i tävlingen, där mellan fem och tio hushåll från kommunen kommer delta. 

– Vi har sett vilket genomslag det fick på de andra kommunerna som var med förra året. Vi vill att familjerna som deltar ska inspirera andra. Syftet är att de ska föra kunskapen vidare och att det ska ge ringar på vattnet, säger Frida Petersson, avfallsingenjör Kungälvs kommun. 

Om man vill delta har man nu fram till den 15:e februari på sig att anmäla sig och sitt hushåll. Och exakt vilka utmaningar som hushållen kommer ställas inför vill Frida Petersson inte avslöja riktigt än. 

– Det ska vara lite ”suprise”. Men det kommer hållas fem-sex träffar med olika teman som matsvinn och konsumtion. På träffarna får man också träffa deltagare från andra kommuner och en expert inom området kommer också finnas på plats.

Förutom Kungälv deltar också Ale kommun, Borås Energi och Miljö, Härryda kommun, Kungsbacka kommun, Lerums kommun, Marks kommun och Svenljunga kommun. 

Målet med tävlingen är att på sikt inspirera andra hushåll och verksamheter i Västra Götaland att minska sina avfallsmängder. Totalt slängdes 4 703 790 ton hushållsavfall i Sverige under 2015 enligt Avfall Sverige. Det är i snitt 478 kg per person och år. 

Linus Annlöv

redaktion@kungalvsposten.se