Tack för all kunskap, Conny

I Kungälvs-Posten har vi den här veckan hedrat minnet av Conny Andersson, vår medarbetare i många år.

Inför sommaren 2018 planerade vi en artikelserie om hur Kungälvs olika bostadsområden växt fram under de senaste 100 åren. Vi ville hitta villor och flerbostadshus som var representativa för 1920-talet, 1930-talet och så vidare, och behövde hjälp med årtal och information om hur stadsplaneringen såg ut historiskt.

Det var självklart för mig att ringa Conny som kom hit tillsammans med sin parhäst, fotografen Bo Ericsson. Vi spånade vilka områden och hus som kunde vara intressanta att berätta om. Men när det gällde byggåren så tyckte Conny att vi skulle vända oss till kommunens planavdelning.

Det dröjde dock inte mer än en dag, så hade jag ett mejl från Conny med en lång lista över adresser i Kungälv och byggår. Han hade inte kunnat låta bli att sätta sig ner och själv forska i saken.

Det finns människor som genom livet drivs av vetgirighet, av att hela tiden vilja veta mer, gräva djupare och ta reda på nya saker. Man hittar dem ofta på universitet, som forskare, på tidningsredaktioner eller som författare.

Conny Andersson var en sådan människa. Det han inte visste om Kungälvs nutidshistoria, det visste få andra. Men han ville alltid lära sig mer, dokumentera fler bilder och historier och sjösätta nya projekt.

Conny var sjuk under långa perioder förra året. Men inte ens när han låg inlagd på Kungälvs sjukhus, vilket han gjorde en stor del av hösten, slutade han fundera på berättelser han ville skriva. De två sista texterna under vinjetten ”Foto från förr” skrev han därför från sjukhussängen, utifrån minnen han hade i huvudet. ”Det är en bra medicin att få skriva, speciellt åt er”, skrev han i ett av sina sista mejl till mig.

Jag vet inte hur jag ska beskriva tomrummet som Conny Andersson lämnar efter sig. Men det är ett tomrum som inte bara drabbar alla som känt honom och fått hjälp av honom – det sträcker sig över tiden. Det drabbar dåtiden och alla de historier om Kungälv och Kungälvsborna som nu dör med Conny. Och det drabbar framtiden. Conny var 63 år när han dog och hade mängder av projekt och planer ogjorda, som nu inte kommer att komma oss andra till del.

Jag är glad att jag fick jobba med dig Conny. Tack för samarbetet, vänskapen och all kunskap du delade med dig av.

Karin Henriksson

LÄS MER: Han kunde allt om Kungälv