Efter konstgräset kommer skola, förskola, idrottshall och bostäder att byggas i Kärna framöver. Arkivfoto

Strid om bygge i Kärna

Kärna Lokal AB vill bygga bostäder på Västerhöjden och nu ställs hoppet till kommunstyrelsen på onsdag.

– Blir det avslag där anser jag att det är ett brott mot kommunallagen, säger vd Håkan Olsson.

I våras beslutade kommunen att ge Serneke plantillstånd att bygga skola, förskola, idrottshall och bostäder på Kärnavallen i Kärna. Därmed försvann möjligheten för Kärna Lokal AB att bygga en skola på Västerhöjden.

– I juli ansökte vi därför om att skoltomten skulle planläggas för bostäder istället, säger Kärna Lokal AB:s vd Håkan Olsson.

Ansökan beviljades inte av samhällsbyggnadsutskottet som hade uppe ärendet i slutet av september. Som motivering angavs kommunens utbyggnadsprioritering, som innebär att bostäder framförallt ska byggas i Ytterby och Kungälvs stadskärna.

– Vi har inte resurser, varken planmässigt eller ekonomiskt, att genomföra alla inkomna önskemål och därför måste vi göra en prioritering, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Morgan Persson (UP).

Den motiveringen köper inte Håkan Olsson, som ifrågasätter varför Serneke inom loppet av en månad fick plantillstånd.

– Det är häpnadsväckande. Vi i styrelsen för Kärna Lokal AB kan konstatera att byggstoppet inte gällde Serneke när de skrev till kommunen. Det som stör mig här också är att Serneke troligen kommer att tjäna pengar på att få byggrätter till ett mycket förmånligt pris, hävdar Håkan Olsson.

Han och styrelsen har ännu inte gett upp hoppet om att kommunstyrelsen trots allt ska gå dem till mötes nu på onsdag.

– Tänker man en vända till tror jag inte att man vill gynna ett storbolag på bekostnad av ett antal Kärnabor. Jag tror därför att politikerna kommer att fatta ett beslut som lever upp till kommunallagens bestämmelser om likabehandling, säger Håkan Olsson.

Morgan Persson är av en annan åsikt.

– Min bedömning är att det inte blir någon förändring i kommunstyrelsen. Jag håller inte med om att vi bryter mot kommunallagen. Har vi gjort fel är Kärna Lokal AB välkomna att pröva det här. Det är deras medborgerliga rättighet, säger han.

Katarina Berg

0303-20 68 28

Kärna Lokal AB

186 aktieägare. Majoriteten är föräldrar till tidigare elever i Kärna friskola. Har i nuläget kvar två fastigheter: Hjärnverket, Kärna 56:5 och Skoltomten, Torsby 1:37 på Västerhöjden.

Relaterade artiklar
Fler artiklar