Stort tryck på bygglovsenheten

Intresset av att bygga nytt och bygga till är stort i Kungälv och handläggarna hade fullt upp i måndags när Bygglovsenheten höll öppet hus.

Redan klockan 16 när dörrarna öppnades var det kö och under fyra timmar kom hundra besökare med sammanlagt 55 ärenden. En äldre byggintresserad man hade ett ärende så viktigt att han stegade förbi hela kön och krävde att få tala med en handläggare före alla andra.

– En del gör så här, tyvärr, sade kvinnan som fördelade kunder till handläggarna med en ursäktande blick på de köande.

Emelie Gustafsson och Johan Rehm från Ullstorp hade med ritningar på en tillbyggnad till sitt 30-talshus, och ville ställa frågor angående rivningslov för två äldre byggnader på tomten.

– Vi behöver kolla vilka tillstånd som behövs och även om jag läst på nätet så är det alltid enklare att prata med någon direkt. Kan vi underlätta genom att lämna in en bra och komplett ansökan, så går det kanske fortare att få det klart, säger Emelie Gustafsson.

Lång väntan

Mirsad Radoncic är chef för bygglovsenheten och fanns på plats under Öppet hus. Han är medveten om att handläggningstiden för just förhandsbesked kan bli lång och att avdelningen har fått kritik för att folk får vänta länge. Under hösten har läsare debatterat kommunens hantering av bygglov och förhandsbesked. Så här skrev signaturen ”L” i KP tidigare i höst.

” Tycker kommunen ska ta en titt på sin egen bygglovsenhet. I åtta månader (!) har vi försökt få ett bygglov, att på vår egen mark bygga ett litet hus.

Självklart ska det ska finnas lagar och regler vid nybyggnation, men har nog aldrig varit med om en myndighet med ett sånt fyrkantigt och stelbent tillvägagångssätt.”

– Det finns ett väldigt stort uppdämt behov i Kungälv och ansökningarna har exploderat i antal. Många vill stycka av tomter och varje förhandsbesked kräver mycket arbete, så tyvärr har det tagit lång tid. Vi får ungefär 10-15 nya ärenden i månaden, bara gällande förhandsbesked. Men nu har vi anställt en handläggare till för att komma i kapp.

Bemötande

Kritik har också riktats mot bygglovsenheten gällande bemötande och tillgänglighet. Mätningar i kundnöjdhet visar enligt Mirsad Radoncic relativt goda resultat, men han menar att de kan bli ännu bättre.

– Vi arbetar aktivt med bemötande och har extra fokus på den frågan. Sedan finns det alltid kritik, vi är en myndighet så det är oundvikligt. Däremot är det sällan det blir jätteproblem och vi avslår inte förhandsbesked rutinmässigt, som påståtts i en debattartikel.

– Det finns en vilja både från politikerna och från oss tjänstemän att hitta alternativ, men ibland går det bara inte att göra så som fastighetsägaren vill. Jag vill understryka politikerna fattar alla beslut om avslag. En handläggare kan inte sitta på sitt rum och besluta att avslå ett byggärende, säger Mirsad Radoncic.

Hur bra har ni lyckats med att förbättra bemötandet tycker du?

– Vi har blivit bättre de senaste åren, det är viktigt att folk känner sig väl mottagna. Det finns mycket att vinna på ett gott förtroende hos kommuninvånarna och Öppet hus två gånger om året är ett steg i rätt riktning, liksom telefontiderna till våra handläggare, säger Mirsad Radoncic.

Anna Hedlund

redaktion@kungalvsposten.se