Stort intresse för medborgardialog

Förra året resulterade polisens och kommunens medborgardialoger i 350 enkätsvar. I år är man för närvarande uppe i 500 svar…