Stort covid-utbrott på Kungälvs sjukhus

Kungälvs sjukhus har infört intagningstopp på en vårdavdelning sedan 25 personer i personalen bekräftats smittade med covid-19.

– Det är naturligtvis extremt olyckligt och nu måste vi fundera över hur det har kunnat sprida sig så här, säger Cornelia Bergdahl, chefläkare på Sjukhusen i Väster.

Intagningsstoppet på en av sjukhusets kirurgavdelningar gäller sedan i fredags och ska fortsätta åtminstone denna veckan ut sedan 25 ur personalen på avdelningen har testat positivt för covid-19.

Utbrottet är det andra som drabbat personalen på samma avdelning. Sista veckan i juli tvingades avdelningen tillfälligt stänga nio av tjugotre vårdplatser sedan fem personer i personalen smittats.

Den drabbade avdelningen har idag, onsdag,16 inneliggande patienter som också ingår i smittspårningen.

Finns det risk att patienterna på avdelningen smittats?

– Det är klart att det finns en risk att patienter har smittats när så många av personalen varit smittade. Detta är en jättetydlig illustration på att smittan sprids på ställen där man möter andra på ett begränsat utrymme, till exempel på arbetsplatser, säger Cornelia Bergdahl.

Vilka åtgärder har vidtagits för att stoppa utbrottet?

– All personal som visat sig smittade, med eller utan symptom är förstås hemma. Det vi jobbar med nu är smittspårning och vi behöver också skärpa hur vi använder skyddsutrustning på ett effektivt sätt, inte bara i kontakt med patienter utan också mellan personal. Den berörda avdelningen ligger i nya delen av sjukhuset så det finns gott om utrymme, men det finns anledning att se över hur det ser ut på ställen där personalen möter varandra, i korridorer, lunchrum och när man rapporterar till varandra, säger Cornelia Bergdahl.

Hur drabbar utbrottet de patienter som väntar på operation?

– Vi försöker hålla igång så mycket som möjligt, men nu får vi tyvärr ringa återbud till en del patienter som har planerade vårdbesök och ställa in en del planerade operationer på kort varsel. Tyvärr gäller det patienter som redan fått vänta extra länge på grund av pandemin, men eftersom man nu planerar bara från dag till dag kan det man å andra sidan bli kallad till sin operation med kort varsel, säger Cornelia Bergdahl.

Både Vårdförbundet och Läkarförbundets fackliga representanter ser allvarligt på utbrottet bland personalen.

– Jag är orolig för våra medlemmar och alla kollegor just nu. Något har gått fel eftersom det har blivit så här och med facit i hand skulle man redan tidigare infört tydligare regler för skyddsutrustning även i kontakten mellan kollegor. I kontakter med patienterna har det varit tydligt från början, men nu betraktas alla som smittade med tanke på att inte alla smittade har symptom, säger vårdförbundets Anna-Karin Karlsson som välkomnar uppmaningen från i måndags att all sjukhuspersonal bör ha visir under hela arbetsdagen.

Läkarförbundet ser den nya och ännu inte helt genomförda förändringen där fyra sjukhus organisatoriskt slås samman till ett, Sjukhusen i Väster, som en riskfaktor där oklara rutiner och beslutsvägar drabbar personalen.

– Läget är jätteallvarligt. Vi har 16 inneliggande patienter med covid-19 och nu är nästan dubbelt så många smittade bland personalen, vilket motsvarar halva personalstyrkan på en avdelning. Exakt orsak till utbrottet vet vi inte, men i en ny organisation finns uppenbara risker att nödvändiga rutiner inte finns eller inte följs. Beslutvägarna är ganska oklara och det har försvårat arbetet för oss skyddsombud. Vi har tillsammans med övriga fackförbund påtalat risken med en stor organisationsförändring under pågående pandemi, säger Tommy Hanis, huvudskyddsombud för läkarna på Sjukhusen i Väster.

Chefläkare Cornelia Bergdahl tycker det är bra att kritiken lyfts och hon håller delvis med läkarförbundets skyddsombud.

– En ny organisation är känsligare för yttre påverkan och vi har nytillsättningar på många positioner. Jag kan förstå synpunkterna och det är jätteviktigt vi jobbar vidare med dem. Samtidigt vill jag säga att det finns fördelar med den nya organisationen. I våras kunde vi till exempel snabbt flytta personal mellan sjukhusen när trycket ökade och allt fler blev sjuka i covid-19.

Anna Hedlund

anna.hedlund@kungalvsposten.se