Vattenläckan lokaliserad – avbrott på ledningen till Ale

I morse upptäcktes att det läckte vatten någonstans i kommunens vattenledningar. Invånarna med kommunalt vatten uppmanades att hushålla med vattnet. Nu har läckan lokaliserats till ledningen mellan Kungälv och Ale. Ledningen har nu stängts av.

På söndagsmorgonen gick Kungälvs kommun ut på sin hemsida och meddelade att kommunen drabbats av en större vattenläcka som påverkade i stort sett hela kommunen. Under dagen har man letat efter läckan som man upptäckte genom att nivån på vattnet i vissa vattentorn sjönk. Det var även lågt tryck i vattnenkranarna.

Vid 10-tiden meddelade kommunen att man tror att man lokaliserat läckan. Men det gick fortfarande inte att säga exakt var läckan var. Vid 12.30 hade kommunen ett möte.

– Vi kan konstatera att läckan varit i vattenledningen mellan Kungälv och Ale, säger Madeleine Nillson, kommunikatör på Kungälvs kommun.

Det är ledningen mellan de båda kommunerna som går under Göta älv. Nu har man stängt av den ledningen och det innebär för Kungälvs kommun att vattenförsörjningen är okej igen. Vad som orsakat läckan är oklart.

– Men vi uppmanar ändå att man hushållar med vattnet. Vi håller just nu på och fyller upp vattentornen igen, säger Madeleine Nilsson.

Just nu gäller den rekommendationen om att spara på vattnet i alla fall det närmsta dygnet.

– Arbetet med att laga ledningen har inte kommit igång än. Det är något vi får hantera i morgon.

Kommunen har under dagen genomfört omfattande provtagning av vattnet för att se så att vattenkvaliteten inte försämras. Alla prover har hittills varit inom gränsvärdet.

– Det kan förekomma missfärgning av vattnet när man trycker på med vatten i rören för att hitta läckan, säger Madeleine Nilsson.

Det finns i nuläget ingen prognos för när läckan ska vara helt lagad så kommunen uppmanar invånarna med kommunalt vatten att fortsatt använda vattnet med måtta.

Karina Hansson

karina.hansson@kungalvsposten.se