Kommunen varnar om störningar i trygghetslarmet

Efter en uppdatering upptäcktes stora störningar i kommunens trygghetslarm. Hemtjänsten får larm via sms, men de kan bli försenade.

– Det tokiga är att det kan ta upp till flera timmar, säger Elisabeth Sjöberg, verksamhetschef för hemtjänsten i kommunen.

Förra onsdagen uppdaterades systemet för kommunens trygghetslarm och sedan dess har det varit störningar. Problemet är att det blir fördröjningar och det kan handla om allt från 15 minuter till flera timmar.

En vecka efter att störningarna upptäcktes var felen fortfarande inte åtgärdade.

– Det är ett kvarhängande problem. Vi har fått information från leverantören i dag och de har meddelat att de arbetar för fullt för att åtgärda problemet och att de har tagit in extra personal för att hantera situationen, säger Elisabeth Sjöberg, verksamhetschef för hemtjänsten i kommunen.

Felet är nationellt och har drabbat trygghetslarmen i hela Sverige. Än så länge har Elisabeth Sjöberg inte fått någon information om att några allvarliga situationer inträffat på grund av att hemtjänstpersonalen inte fått larm i tid.

– Vi har ju åtgärder som vi har vidtagit för att minska störningarna helt enkelt. Vi har en telefon dit man kan ringa och så har vi en noggrann uppföljning av all ingående data vi får i kundportalen. Vi granskar den mycket mer noggrant än i vanliga fall.

Om någon med larm eller någon anhörig upplever att det är problem kan man kontakta personal genom att ringa 0303-23 98 74 och tala in ett meddelande. Larmpersonalen är i tjänst dygnet runt och lyssnar av telefonsvaren varje halvtimme.

Hittills har ett tiotal personer ringt in.

– Det är inte så många som hör av sig, men vi vet inte om alla som upplever problem ringer till oss.

Det senaste budet från leverantören är att problemen ska vara åtgärdade innan veckan är slut. Samtidigt verkar andelen fördröjningar ha minskat, enligt Elisabeth Sjöberg.

– Det svåra för oss är att att larmen kommer in via sms. Blir det fördröjningar där kan ju inte vi åka och åtgärda förrän vi har fått informationen om att det är ett larm. Det tokiga är att det kan ta upp till flera timmar.

Informationen uppdateras på kommunens sajt.

Louise Jungmalm

louise.jungmalm@kungalvsposten.se