Arkivfoto

Stora skillnader i elpris beroende på var du bor

Elnätsavgifterna skiljer sig kraftigt åt beroende på var i landet som du bor. I Kungälv ligger priserna under genomsnittet i landet.

Det är Nils Holgerssongruppen, som består av representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO som har undersökt priserna i landets olika kommuner från elnätsleverantörerna. De har utgått från ett identiskt flerbostadshus med 15 lägenheter som flyttas mellan kommunerna och undersökningen visar stora skillnader i elnätsavgiften i landet beroende på var du bor.

Dyrast år 2017 är det i kommunen Berg i Jämtland där priset landar på drygt 125 öre per kilowattimme. Genomsnittspriset i landet är knappa 89 öre/kWh och jämfört med det hamnar Kungälv under snittet med knappt 74 öre med Kungälv Energi AB som leverantör. Allra lägst hamnar Borlänge med knappa 48 öre.

– Skillnaderna mellan de olika kommunerna är stor och kunderna är helt i händerna på elnätsleverantörerna. Höjningarna visar tydligt att trots en skärpning av regelverket för elnätsföretagens intäktsramar så räcker det inte. I slutänden är det konsumenterna som får stå för notan, säger Jennie Wiederholm, ordförande i Nils Holgerssongruppen i ett pressmeddelande.

Sett över den senaste femårsperioden har priserna ökat med i genomsnitt nästan 25 procent i landet. Ökningen i Kungälv under samma period är lite lägre med 17,6%. Det kan jämföras med konsumentprisindex som ökat med 1,6 procent under de senaste fem åren. Det är också något som Nils Holgerssongruppen reagerat på.

– Regeringen måste säkerställa att den högsta tillåtna avkastningen blir lägre och att den inte blir föremål för domstolsprövning, vilket i praktiken sätter regelverket ur spel. Den låga risken i elnätsföretagens verksamhet, där konsumenten inte har någon valmöjlighet, ska också avspeglas i avkastningen. Det är orimligt att höjningen av elnätsavgifterna fortsätter år efter år, säger Jennie Wiederholm.

Kajsa Lind

redaktion@kungalvsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar