Stellan har väntat på bygglov i 30 år

Snart ska detaljplanen ändras, då kan du bygga ditt hus. Det beskedet fick Stellan Danielsson 1985 av Kungälvs kommun och samma sak har han fått höra varje gång han frågat. Nu har det gått över trettio år.

1984 köpte Stellan Danielsson en sommarstuga på Dammkärrsvägen i Tjuvkil. Redan efter första året som stugägare tog han en första kontakt med Kungälvs kommun för att undersöka möjligheterna att få bygga ett hus för permanentboende på sin tomt.

– Jag kände direkt att här skulle jag vilja bo året runt. Det behövs inget jättestort hus, men jag vill ha ett loft där man kan stå rak, säger Stellan Danielsson.

Plan från 1960-talet

Vid sitt första besök på kommunens planavdelning fick Stellan veta att detaljplanen var från början av 1960-talet och var tänkt som sommarstugeområde. Planen innehöll flera begränsningar men en ny detaljplan var på gång och den skulle bli färdig inom några år.

Under åren har Stellan Danielsson varit på kommunen flera gånger och alltid fått samma svar, planen för hans område skulle snart ändras, den stod på tur.

– För två år sedan var jag på bygglovsenheten igen. En granne hade fått bygglov och han uppmuntrade mig . Jag hade tittat på hans ritningar och tänkte att nu borde jag få bygga. Andra grannar, bara tvåhundra meter bort, omfattas av en annan detaljplan och de har inga problem. Det håller inte att gömma sig bakom gamla detaljplaner och nu byggs hela Tjuvkil ut, så vad är egentligen problemet?

Hus med förhöjt väggliv

Återigen möttes Stellan av samma besked, han skulle kunna bygga sitt hus, detaljplanen måste bara ändras först. Problemet med Stellans byggplaner är att han vill bygga ett hus med förhöjt väggliv, vilket inte enligt hans beräkningar skulle innebära att huset blir högre än grannens, utan istället 35 centimeter lägre. Men byggnadshöjden beräknas inte på husets totala höjd utan från markens medelnivå invid fasaden. Med det förhöjda vägglivet skulle Stellans hus bli femtio centimeter högre än högsta tillåtna byggnadshöjd på 3,2 meter.

Stelbent resonemang

Stellan fick tips av handläggaren på hur han skulle kunna bygga för att få bygglov.

– Man kan bygga ett kvadratiskt hus för att få högre takhöjd på loftet, men det vill jag inte ha. Det är märkligt att de tipsar om hur man ska komma runt begränsningarna istället för att ändra planen. Om de ändå ska ändra detaljplanen så att mitt hus blir tillåtet, så kan de väl ge dispens under tiden? Det är så oerhört stelbent resonerat. Jag är över sjuttio år och har väntat på en ny detaljplan i över trettio år. Vi får se om jag hinner bygga huset alls medan jag lever, säger Stellan Danielsson.

Läs mer: Nya detaljplaner i Tjvuvkil dröjer

Anna Hedlund

anna.hedlund@kungalvsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar