Socialministern förstamajtalar i Kungälv

Socialdemokraternas förstamajfirande inleder dagen och socialminister Lena Hallengren talar på Nytorget. Under eftermiddagen pågår demokratidag och kickoff inför EU-valet i…