Snart gratis att ta med cykeln på tåg och buss

Kollektivtrafiknämnden vill göra det enklare att ha med cykeln på Västtrafiks tåg och bussar. Senast vid årsskiftet ska det därför vara gratis att ha med sig cykeln.

Tåg- och bussresenärer i Kungälvs kommun kommer i framtiden att kunna ta med cykeln när de reser kollektivt med Västtrafik förutsatt att det finns plats och att de har ett giltigt färdbevis. Det beslutet har kollektivtrafiknämnden fattat. Anledningen är att man vill göra det enklare för fler att ha med cykeln och att kombinera det med kollektivtrafiken.

– Man får ju ha med sig cykeln redan i dag men då får man betala för det och vi tror att fler kommer att välja att ha med cykeln om det inte kostar extra. Vi tror också att det är bra för cykelturismen, säger Ulrika Frick (MP), ordförande för Kollektivtrafiknämnden.

Nämnden gör bedömningen att det finns plats på region- och pendeltågen för att fler ska kunna ha med sig cyklar. Däremot kommer beslutet inte att gälla på spårvagnar på grund av platsbrist.

Tanken är att beslutet börjar gälla senast vid årsskiftet, eller tidigare om det är möjligt, skriver nämnden i sitt beslut.

– Det är en fråga för Västtrafik om det går att genomföra tidigare än årsskiftet. Vi ska ha respekt för dem som ska genomföra det här beslutet och det är de som får bedöma om det är möjligt. Därför har vi formulerat det så från nämnden, säger Frick.

Kajsa Lind

redaktion@kungalvsposten.se