Nästa sommar kan 136 mindre hyresrätter stå klara på området vid Enekullsvägen. Illustration: Atmosfärhus

Snart byggs hyresrätter för unga

Redan till våren kan det bli byggstart för 136 hyresrätter vid Enekullsvägen. Går allt som på räls står bostäderna klara sommaren 2019.

Just nu ställs planförslaget ut i stadshusets entréplan. Men för den som har synpunkter gäller det att skynda eftersom sista dagen att tycka till är nu på måndag.

På Bokab hoppas vd Peter Jakobson att det inte ska bli några större justeringar av planen.

– Vi räknar med att ha en färdig plan i februari med byggstart under våren, säger han och konstaterar nöjt att planarbetet har gått rekordsnabbt, på bara ett år.

– Bakom alltsammans finns en ganska rolig historia faktiskt, säger han och berättar att han, när han tillträdde 2013, började se över Bokabs markinnehav och då upptäckte det 8000 kvadratmeter stora markområdet mellan Kungälv och Ytterby.

– I början av 2015 tog vi ner träden och satte upp en till salu-skylt. Fem intressenter hörde av sig och vi betade av dem en efter en.

Köpeavtalet

Kvar blev Atmosfärhus, som med största säkerhet kommer att förvärva tomten, enligt Peter Jakobson.

– Så fort detaljplanen är antagen undertecknar vi köpeavtalet, säger han.

På Atmosfärhus berättar projektledaren Torbjörn Svensson att ambitionen är att vara klar med byggnationen sommaren 2019.

– Förutsatt att allt går på räls, tillägger han.

De fyra flerbostadshusen är ritade av Sydark arkitektbyrå i Malmö. Det handlar om mindre hyreslägenheter – ettor, tvåor och treor.

– Jättekul att få utveckla det här projektet i Kungälv som vi tycker är en spännande stad, säger Torbjörn Svensson.

När detaljplanen har antagits kommer det också att stå klart exakt hur många lägenheter kommunen ska blockhyra för nyanlända.

– Vi diskuterar möjligheten att hyra ungefär 30 procent av beståndet , säger Evelin Ottosson, projektsamordnare på Kungälvs kommun.

Kan det bli mer än 30 procent ?

– Det tror jag inte. Tanken är att fasa ut de här lägenheterna efter hand, när behoven minskar, säger Evelin Ottosson.

Eftersom planområdet inte gränsar till några direkta grannar är Peter Jakobson inte särskilt orolig för att planen ska överklagas.

– Jag tror att överklaganderisken är liten, säger han.

Katarina Berg

0303-20 68 28

Fakta

Planförslaget finns utställt i stadshuset fram till måndag 27 november. Planområdet ligger utmed sydöstra sidan av Enekullsvägen i den nordöstra delen av Ytterby mellan Enekullens villaområde och Gamla Grinden. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av fyra flerbostadshus i 5-6 våningar med totalt 136 lägenheter.

Relaterade artiklar
Fler artiklar