Smittskyddsläkaren: ”Besök inte badplatser om det ser trångt ut”

Antalet personer som behöver sjukhusvård för covid-19 fortsätter att minska i Västra Götalandsregionen. Smittskyddsläkare betonar dock att det fortfarande finns…