Johan Holmberg (S) är ordförande i bildningsutskottet. Arkivfoto.

Slumpen kan avgöra skolval

Inför lottning till populära skolor, börja med obligatoriskt skolval och mer statligt stöd till skolor med behov. Det var några av Skolkommissionens förslag som presenterades i veckan. 

Under onsdagen presenterade Skolkommissionen sitt slutbetänkande för hur den svenska skolan ska kunna bli bättre. Skolsegregationen gick som en röd tråd genom förslagen och kommissionen menar att kommunerna och skolorna måste arbeta hårdare med att få en allsidig social sammansättning av elever. 

Ett av de mer kontroversiella förslagen som presenterade för att minska segregationen var att införa lottning på skolor där elevsammansättningen inte anses vara tillräckligt blandad. Det ska kunna användas när antalet sökande är fler än antalet platser. 

Det ska också kunna vara en urvalsprincip för både kommunala skolor och friskolor. Idag används närhetsprincipen, det vill säga att eleven har rätt att gå i en skola nära hemmet, syskonförtur samt kötid som urvalsprinciper. De kriterierna ska kunna ersättas av lottning. 

Johan Holmberg (S) är ordförande i bildningsutskottet i Kungälvs kommun. 

– Ett av problemen i Sverige är att vi har en väldigt segregerad skola. Många föräldrar tänker att om bara mitt barn får gå bland de bästa eleverna så kommer det att gå vägen. Jag tror på en blandning och de som vinner mest på det är de svagare som lyfts av de som är starkare. Men även de starka utvecklas. Att få lova att förklara för en kompis gör att du lär dig bättre och att du befäster din kunskap, säger Johan Holmberg som också menar att det har en rad sociala fördelar. 

– Sen om det är bra eller dåligt med lottning vet jag inte men alla tankar om hur man kan bryta segregationen är bra, säger han. 

I Kungälv arbetar man exempelvis med att bryta upp klasserna för de som ska börja högstadiet. Eleverna får gå kvar med ett par klasskompisar men i övrigt blir det nya klasser. 

– Vi funderar även på att testa detta i låg- och mellanstadiet, säger Johan Holmberg.  

Emma Hellström

redaktion@kungsbackaposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar