Skredrisk vid Tjuvkil

Hamnområdet vid Tjuvkils huvud är ett riskområde för skred och marken består delvis av kvicklera. Det finns också risk för…