Skolans placering fortfarande oklar

I början av februari gick kommunen ut med att man har påbörjat detaljplanearbete för ny skola i Kode på Solbergaslätten….