Thomas Bergstrand , arkeolog, berättade tillsammans med Eirik Johansson om de senaste årens utgrävningar. Foto: Göran Kristensson

Sensationellt fynd vid utgrävningar

Marstrands hembygdsförening

Marstrands Hembygdsförening arrangerade i mars ett välbesökt möte i Kristallsalen där arkeologerna från Bohusläns Museum, Thomas Bergstrand och Eirik Johansson redogjorde för utgrävningar som gjorts de senaste åren på Marstrandsön.

Det mesta handlade om undersökningar som genomfördes i juni 2017 på kyrkogården vid kyrkan.

Det är väl dokumenterat i skriftliga källor att det funnits ett kloster där under perioden sent 1200-tal till reformationen. Exakt var byggnaderna har legat har dock varit oklart. Markradarundersökningar har lämnat indikationer på murrester i södra delen av kyrkogården. Arkeologerna tog upp 5 schakt på sammanlagt 30 kvadratmeter och fann en byggnad på 12 x 34-35 meter! Murarna var ordentligt kraftiga, cirka 1,6 m tjocka, vilket tyder på att de var grunden till något som mycket väl kan ha varit en tvåvåningsbyggnad. Med kännedom om hur franciskanerkloster brukade byggas vid den tiden, är det troligt att det är den södra längan av klostret som hittats.

Märkligt nog hittades ganska få fynd på denna plats. Under århundradenas lopp har området grävts om upprepade gånger, när platsen använts som kyrkogård. Lite köksavfall, fiskben, fiskfjäll och träkol, som kan dateras till 1350-1525. Det intressantaste föremålet var en bit fönsterglas, dekorerat med franska liljor.

De intressanta resultaten har medfört att Bohusläns Museum har fått medel för två veckors utgrävningar i början på juni 2018! Allmänheten kommer då att bjudas in att besöka arbetsplatsen.

Ett verkligt sensationellt fynd gjordes när Thomas och Eirik hade tillfälle att göra en liten extra grop i samband med ett dräneringsarbete runt kyrkan. Under nuvarande kyrkvägg, någon meter ner fann de ett käkben, som daterats med hjälp av kol14-metoden till slutet av 1200-talet.  Detta innebär att dagens kyrka troligen är byggd ovanpå ett antal gravar. Är det möjligen så att det funnits en annan kyrka vid begravningsplatsen?

Thomas och Eirik berättade också kort om tidigare arbeten inne på Turisthotellets gård. Avsikten var att bedöma vad som behövs göras inför en eventuell rivning av byggnaderna.

Den intresserade läsaren hänvisas till rapporter som finns på nätet. Googla på Bohusläns Museum, klicka på Arkeologi och kulturmiljö och sök på Marstrand.

Vid samma tillfälle hade Hembygdsföreningen sitt årsmöte under sedvanliga former. Styrelsen för 2018 består av ordföranden Göran Kristensson, vice ordförande Rolf Erneborn, sekreterare Peter Jitzmark, kassör Anette Dahlström, ledamöterna Christina Svensson, Inger Åderman, Elisabeth Kaldén och Maj Nilsson med suppleanterna Kerstin Johansson, Hugo Ahlberg och Meta Grundén.

Björn Örtendahl hade avböjt omval och avtackades hjärtligt samtidigt som den nya styrelsemedlemmen Hugo hälsades välkommen!

 Göran Kristensson

 

Relaterade artiklar
Fler artiklar