Seglar för en renare kust

Under Västerhavsveckan pågår en kampanj för att rädda havet från plastnedskräpning. Rescue the sea seglar längs Bohuskusten för att både uppmärksamma problemet och hjälpa till att städa upp. På fredag kommer de till Marstrand.

Mängden plast längst Bohuskusten har ökat kraftigt de senaste fem åren och det utgör nu ett problem som uppmärksammas lite extra i samband med Västerhavsveckan.

– Västkusten är extra hårt drabbad på grund av strömmar som för med sig skräp från Frankrike, Belgien och Tyskland och som ansamlas i höjd med Islands berg, säger Ulrika Marklund, koordinator för Ren och attraktiv kust Bohuslän som är en del av Västkuststiftelsen.

Under veckan sker därför en seglande kampanj för att uppmärksamma problemet. Under namnet Rescue the sea besöker båten Astrid Finne fem platser. På fredag finns båten på kajen på Marstrandsön.

– Vi visar film om plast i haven och har poängpromenad. Det finns också en fotoutställning och en vetenskaplig utställning. Sedan finns det också möjlighet att prova på segling där vi stannar till för strandstädning, säger Marklund.

Just prova på seglingarna har varit populära och är i princip fullbokade under veckan.

– Det är vi väldigt glada för. Men det finns några platser kvar till Marstrand, säger hon.

Rescue the sea är ett samarbete som pågår under just Västerhavsveckan. Dels finns Ren och attraktiv kust med, men också EU-projektet Ren lustlinje och så föreningen Mot bättre vetande som äger båten Astrid Finne.

– Det är ungdomar som är väldigt duktiga sjöman där de flesta har gått på Öckerö Seglande Gymnasieskola. Föreningen har funnits i 30 år och har sett det som sin uppgift att forma ungdomar att vara ute på sjön men de är också väldigt engagerade i frågan om plast i haven.

För föreningen är också Rescue the sea starten för ett eget projekt med en långsegling där plastproblemet står i fokus. Båten Astrid Finne är också förklaringen bakom namnet på kampanjen.

– Astrid Finne är en räddningskryssare och paradoxen är att hennes uppgift var att rädda människor. Men nu har hennes uppgift istället blivit att rädda själva havet, säger Marklund.

För Ren och Attraktiv Kust i Bohuslän och Ren kust fortsätter arbetet även efter Västerhavsveckan. Bland annat har man lanserat strandstädarkartan där alla uppmanas hjälpa till att städa på stränderna.

– Vi servar då med handskar och säckar och så åker ett gäng runt, det kan vara en samhällsförening eller kanske som en kick off, och samlar in skräp på ett strand. Man behöver inte heller släpa hem skräpet utan kan få hjälp av kommunen att hämta det efter städningen.

Kajsa Lind

redaktion@kungalvsposten.se