Sång, musik och historia hos RPG

RPG, Riksföreningen Pensionärsgemenskap Kungälv Vid RPG:s välbesökta Träffpunkt i Equmeniakyrkan 21 februari bjöds det på ett program ägnat åt sångarpastorn Artur Erikson. Men innan dess informerade ordföranden Birgitta Berghänel Sikberger om kommunens pensionärsråd, KPR, där pensionärsorganisationerna får framföra synpunkter på kvaliteten rörande äldreboenden och hemtjänst bl. a. Man kan jämföra kommunerna på socialstyrelsens hemsida. Ny äldreomsorgsplan är på gång och gårdsråd skall finnas på varje äldreboende.

Åke Nordqvist berättade därefter om Artur Erikson och sjöng hans sånger. Han var född 1918 i Skutskär och växte upp i en musikalisk familj med sex syskon. 10-årige Artur började redan då att följa med sin pappa till kyrkan för att sjunga och spela. Han blev pastor, sångare och musikant och är kanske mest känd som sångare. Artur Erikson ville dock helst betona att han var pastor och var noga med predikningarna att de skall visa djupen, bredden och höjden i evangeliet. Han var verksam i bland annat Malung, Hemse, Rättvik, Skara och Gagnef och reste runt i hela landet som sångare och riksevangelist.

Riktigt känd blev Artur Erikson sedan han deltagit i John Hedlunds korstågsteam och varit med i Hylands hörna 1963. Han spelade in 600 sånger och sjöng gärna även Dan Anderssons texter och samarbetade med sångerskan Anna-Lena Löfgren, operasångerskan Catharina Olsson och pianisten Lars Roos. Artur Erikson avled 2000.

Åke Nordqvist sjöng flera sånger och ackompanjerades av Ann-Marie Jonegård. Vi fick höra sånger som ”Decembernatt”, ”Barn av Guds himmel”, ”Jag gick idag där Jesus gått”, ” Bar du min börda”, ”Så helt förlåter Gud”. Artur Erikson har skrivit sånger om landskapsblommor och sången ”Förgätmigej” framfördes och även Dan Anderssons ”Till min syster” som låg tolv veckor på svensktoppen. Alla sångerna presenterades med inlevelse och fint pianospel. Pastorslönen var inte stor, men Artur Eriksons framträdanden och skivinspelningar med flera guldskivor inbringade en hel del. Han donerade detta till dåvarande Missionsförbundets orgelfond. Han ville att kyrkorna skulle ha fina instrument och orglar.

Som avslutning på programmet sjöng Åke Nordqvist känslosamt Mikael Wiehes sång ”Skall nya röster sjunga”.

Så fick vi sätta oss vid kaffeborden och njöt av smörgås, kaka och gemenskapen. En bordsgranne berättade: Vet du vad Artur Erikson sa när han besökte missionskyrkan i Kungälv? Jo, köp en flygel! Så blev det.

Diakon Elisabet Denisons andakt pekade på att även seniorer kan se framåt och vara aktiva. Hälsningsordet var god fortsättning.

Lennart Hellman