Sammanslagningen breddade Kungälv

När kommunerna slogs ihop 1971 påverkade det bostadsbyggandet i den nya kommunen. Nästan inga flerbostadshus byggdes till förmån för villor…