Så mycket skog brann i Kungälv

Under rekordhettan 2018 drabbades många kommuner av stora eldsvådor i skogsområden. Kungälv klarade sig relativt bra – men inte helskinnat….