Foto: Shutterstock.

Så många unga börjar på högskolan

Hur många unga som väljer att studera vidare efter gymnasiet varierar stort mellan landets kommuner. I Kungälv hade 43,6 procent av 24-åringarna påbörjat en högskoleutbildning under förra året.

Höstterminen är här och många har nyligen börjat eller återupptagit sina studier på högskola. I Kungälv var det 43,6 procent av 24-åringarna, födda 1992, som hade påbörjat en högskoleutbildning under förra året. Andelen kvinnor var högre, 51,6 procent, medan andelen män var 37 procent. Det visar siffror från UKÄ, Universitetskanslersämbetet.

Rikssnittet för 24-åringar ligger på samma nivå som i Kungälvs kommun, likaså snittet för hela länet. Men de regionala skillnaderna är stora. Högst siffra i landet hade Danderyds kommun med 81,3 procent medan det bara var 16 procent i Ljusnarsberg. I grannkommunen Göteborg var det 51 procent av 24-åringarna som påbörjat en högskoleutbildning.

– I kommuner där det bor många som har en högskoleutbildning är det betydligt vanligare att fortsätta studera efter gymnasieskolan. Det kan även finnas fler faktorer som påverkar, exempelvis om det finns en högskola eller ett universitet nära där man bor, säger Annika Pontén, chef för analysavdelningen vid UKÄ, i ett pressmeddelande.

UKÄ har även följt upp hur många 19-åringar samt 21-åringar som börjat högskola. I Kungälvs kommun var det 27,3 procent av 21-åringarna som startat en utbildning och bland 19-åringarna var motsvarande siffra 11,2 procent.

Emma Hellström

redaktion@kungalvsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar